logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED:ND)ในการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัย

28 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้อง...
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • โครงการศึกษาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประเมินราคาทรัพย์สินรายแปลงในยุโรป
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง