logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบผู้บริหาร

   ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายฤชา วราทร

 นายฤชา วราทร เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

                                                                                     

นางสาวภารดี  เอกชน  เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 - 2567                         

  

18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 2273 ครั้ง