logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบผู้บริหาร

   ทำเนียบผู้บริหาร

          นายศักดิ์ กาญจนาลิขิต   เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547

         นายแคล้ว ทองสม  เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552

         นายชูชีพ จิตร์อำไพ   เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555

          นางสาวจุรีย์ วิสุทธิ  เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2557

            นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล  เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561

           นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์  เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 793 ครั้ง