logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสำนักงาน

 • กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

  กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เลขที่ 26 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 • โทร : 02 270 0351 - 52 , 02 270 0354 - 55 สอบถามราคาประเมินทรัพย์สิน โทร : 02 270 0360 - 63
  โทรสาร : 02 270 0320
 • อีเมล pvb@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล