logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนามาตรฐานการประเมินราคา เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและกองประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กองประเมินราคาทรัพย์สิน 26 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อัลบั้มภาพ

27 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้...
  11 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • การประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  26 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประ...
  23 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง