logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินจัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อดำเนินงานตามแผนงานบริหารงานฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สิน

อัลบั้มภาพ

27 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ปร...
  กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • นางสาวภารดี เอกชน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ...
  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวภารดี เอกชน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน พร้...
  1 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง
 • นางสาวภารดี เอกชน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมเจ้าหน้าที่...
  นางสาวภารดี เอกชน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมเจ้าหน้าที่มอบข้าวกล่อง และน้ำด...
  1 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง