logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เดินทางมาตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2567 นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางสาวขนิษฐา สมหวัง ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน นายฤชา    วราทร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมเจ้าหน้าที่กองประเมินราคาทรัพย์สินและกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เดินทางไปมอบนโยบายและติดตามงานในภารกิจด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แก่ การตรวจสอบแปลงที่ดินเพิ่มเติม กรณีมีการแบ่งแยก – การรวมแปลงที่ดิน ทำให้มีแปลงที่ดินที่ยังไม่มีราคาประเมิน การตรวจสอบมาตรฐานข้อมูลในระบบประเมินราคาทรัพย์สิน การประเมินราคาที่ดินราชพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน และให้คำแนะนำในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต โดยมี นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

อัลบั้มภาพ

30 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ประ...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธาน การประชุมจัดทำแผนยุทธ...
  6 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เดินทางมาตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง