logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมที่ดินวางแนวทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision)

เอกสารดาวน์โหลด

อัลบั้มภาพ

10 เมษายน 2567 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ...
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • InFo ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 158/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนงานวิจัยกา...
  30 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง