logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด เรื่อง การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ 77 จังหวัด

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด เรื่อง การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ  77 จังหวัด

อัลบั้มภาพ

19 เมษายน 2567 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ...
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • InFo ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 158/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนงานวิจัยกา...
  30 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง