logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนแผนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนแผนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
20220830151004.pdf 39 KB 2
30 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
  27 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ประกาศกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามภา...
  5 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง