logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามภารกิจ พ.ศ. 2565

ประกาศกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามภารกิจ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
document.pdf 144 KB 10
5 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
  9 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามภา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง