logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ทุน กพ.pdf 179 KB 10
22 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ เหรียญเฉลิ...
  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธ...
  3 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  1 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • ขยายมาตรการลด 'ภาษีที่ดิน' 90% บรรเทาผลกระทบโควิด19
  12 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง