logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะ วัสดุ 33 รายการ.pdf 925 KB 24
10 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประเมินราคาที่ดิน
  3 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • การยื่นคำคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน
  3 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
  14 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง