logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้มีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน  ซึ่งมีประเภทกิจกรรมหลัก จำนวน ๖ กิจกรรม สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร1.pdf 461 KB 1
7 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • InFo ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 158/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนงานวิจัยกา...
  30 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด เรื่อง การป...
  19 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง